ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

Ρωτήσαμε μερικούς από τους μαθητές μας ποια είναι η εμπειρία τους από την φοίτησή τους στο διδασκαλείο μας

Το συστήνω ανεπιφύλακτα!

Χαρά Χουρδάκη Χημικός Μηχανικός

Απολύτως θετική. Ερμηνευτική προσέγγιση, εμπειρία, διάδραση και μεθοδικότητα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
Δημήτρης Καστρίτης Φοιτητής, M.A.

Εξαιρετική. Μεγάλη ποικιλία σε ασκησεολόγιο και πολύχρονη εμπειρία σε εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe και ΚΠΓ. Σίγουρη επιτυχία!

Κων/νος Ζαγγανάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολύ καλή! Πολύ καλή μέθοδος και πολύ καλή διδασκαλία!

Εξαιρετική, η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Άψογη από κάθε άποψη. Επαγγελματισμός, ουσιαστική γνώση της γλώσσας και άμεση προσαρμογή του δασκάλου στις απαιτήσεις του μαθητή. Η εμπειρία μου δε από άλλες 3 ξένες γλώσσες λέει ότι υπήρξε ο πιο οικονομικός κύκλος σπουδών σε σύγκριση με τις άλλες γλώσσες.

Περισσότερες αξιολογήσεις