Βιογραφικό

  • 1982 Φοίτηση στη Volkshochschule – Spachabteilung – Oberstufe – München
  • 1984 Σπουδές στη Φιλοσοφική σχολή Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
  • 1986 Έναρξη διδακτικής εμπειρίας (προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις του Goethe – Institut Θεσσαλονίκης). Αρχική καταγραφή της Karteikartenmethode (καρτέλες διδακτικών εφαρμογών).
  • 1988 Φοίτηση στη Dolmetzscher Sprachschule – München. Χώροι εργασίας: BMW – Museum / Laboratorium – Wilfried Bieger – München / Deutsche Post.
  • 1992 Διδασκαλία στο Φροντιστήριο Γερμανικών του Δημήτρη Αργυροηλιόπουλου. Διδασκαλία στο ΙΙΕΚ Ξυνή / Μεταφράσες κλασικών γερμανικής λογοτεχνίας.
  • 1998 Διδασκαλείο Γερμανικής Γλώσσας: Υπερεντατικό πρόγραμμα ενηλίκων, 1 συνεδρία την εβδομάδα, Πτυχίο σε 1 έτος.